ZATEPLENÍ:

DOTACE NA ZATEPLENÍ:

PARTNEŘI:

Zateplení stropu a střechy

Je bohužel velmi častou chybou majitelů budov, že zateplení střechy, obytného podkroví nebo alespoň zateplení stropu podceňují. Přitom fakt, že teplý vzduch má tendenci stoupat vzhůru, pominout nelze. Střechou můžeme přijít až o 15% tepla. Z tohoto důvodu je izolace střech významnou součástí komplexního zateplení domu. Kterou variantu zateplení zvolit nám nejlépe poradí odborník. I realizaci je nejlepší nechat na odborné firmě. Pro získání dotací je to dokonce nutné.

Zateplení střechy

Špatně zateplená střecha přináší, jak již bylo řečeno, velmi významné tepelné ztráty. Ty bývají největší u starých šikmých střech. Je to z toho důvodu, že šikmá střecha má výrazně větší plochu, než střecha plochá, kopírující půdorys stavby. Stará plochá střecha ovšem trpí množstvím mnohdy ještě významnějších neduhů. Často jimi jsou problémy s vlhkostí.

Před samotným zateplováním střechy bychom si proto, měli důkladně rozmyslet, zda nechceme spojit zateplovací práce i s přestavbou střešní konstrukce. V praxi lze samozřejmě kvalitně zateplit jak střechu šikmou, tak i střechu plochou. Nicméně mnohem vhodnější k velké investici do tepelné izolace je střecha šikmá. Je to především kvůli dokázané skutečnosti, že ploché střechy mají významně menší životnost, než střechy šikmé. Hrát roli bude zajisté také skutečnost, zda nemáme zájem vytvořit v podkroví nové obytné prostory.

Pokud již šikmou střechu máme a o obytné podkroví nestojíme, tak se nám vyplatí realizovat pouze zateplení nejvyššího stropu domu nebo půdní podlahy. Z toho hlediska, že podkrovní prostor je v tomto případě nevytápěný, je toto řešení dokonce žádoucí.

Postup zateplení šikmých střech většinou spočívá ve vkládání izolačního materiálu mezi krokve, avšak je možné i vložení nad a pod krokve. K volbě máme dále buď odvětrávanou konstrukci nebo neodvětrávanou. Odvětrávané řešení zateplení střech je vhodné pro budovy, které mají problémy s vlhkostí. Tento typ konstrukce zateplení střechy se tak užívá u střech s málo prodyšnou krytinou (např. plech). Odvětrání je realizováno díky několik centimetrů širokému prostoru, který se nechává mezi krokvemi právě pro tento účel.

Ideálním izolačním materiálem pro izolaci šikmé střechy je například minerální vata. Velké služby nám může udělat i termoreflexní folie (tenká kovová folie z hliníku), která je však spojena s jinou technologií a zatím není její užívání u nás příliš rozšířeno.

Problémem, na který můžeme při zateplování šikmé střechy narazit, jsou střešní okna. Ta by měla být kvalitně zasklena a jejich ostění důkladně vyplněno izolací. Jinak nám budou střešní okna znehodnocovat celkový efekt zateplení střechy.

Zateplení stropu

Jednodušší a méně nákladnou cestou k zamezení úniků tepla z budovy horem může být zateplení stropu. Cena takového zateplení je opravdu mnohem nižší. Zateplením stropu se samozřejmě myslí zateplení nejvyššího stropu budovy, tedy stropu oddělujícího obytné prostory od půdních. K tomuto řešení se nejčastěji přistupuje, pokud nemáme záměr využívat půdní prostory jako obytné. Realizuje se buď snížením stropů a aplikací tepelné izolace zevnitř místností nebo zateplením půdní podlahy.

Součástí zateplení stropu bývá i tzv. parozábrana. Tu tvoří běžně stavební hydroizolační fólie. Jejím úkolem je udržet vlhkost vzniklou např. vařením a žehlením uvnitř místností a nenechat ji proniknout do izolace. Tím by se totiž významně zhoršily její vlastnosti. Takovéto vlhkosti se zbavujeme běžným větráním místností. V některých případech je možné aplikaci parozábranné fólie vynechat. O tom by však měl rozhodnout odborník – stejně jako o způsobu případné realizace zateplení stropu.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!