ZATEPLENÍ:

DOTACE NA ZATEPLENÍ:

PARTNEŘI:

Na co můžete dotace žádat?

Z programu Zelená úsporám nás zajímá především oblast označovaná jako A – Úspora energie na vytápění. Ta se totiž týká zateplování domů. Dotace lze z programu Zelená úsporám čerpat na dva druhy zateplení rodinných a bytových domů – buď na komplexní zateplení domu nebo na provedená dílčí opatření. V srpnu 2009 došlo k několika významným změnám v podmínkách. Nově lze čerpat dotace na komplexní zateplení i u panelových domů. Dílčí opatření pak již nemusíme nutně kumulovat, ale stačí i pouze jedno.

Dotace na komplexní zateplení domu

Komplexním zateplením rozumíme tepelnou izolaci celé budovy, jejímž cílem je dosažení nízkoenergetického standartu domu. To v praxi většinou znamená, že na domě zateplíme vše, co se zateplit dá – střechu, stěny, vyměníme okna. Podmínkou získání dotace je dosažení určených hodnot roční měrné potřeby tepla (v kWh na m2), do kterých se musí dům po zateplení vejít.

Na příspěvek máme nárok tehdy, jestliže u bytového domu dosáhneme roční měrné potřeby tepla do 55 kWh/m2 a u rodinného domu do 70 kWh/m2 . Ovšem pokud se nám podaří dosáhnout u rodinného domu dokonce hranice 40 kWh/m2 nebo u bytového domu 30 kWh/m2 ročně, čeká nás ještě vyšší příspěvek. Snížení potřeby zároveň musí při přepočtu na procenta odkrojit alespoň 40% z původních hodnot.

Dotace na dílčí zateplení domu

Pokud z jakýkoliv důvodů nemůžeme nebo nechceme zateplit celou budovu, můžeme realizovat pouze některé z dílčích opatření. Abychom dosáhli na dotaci, stačí nám podle nových podmínek realizovat i jen jedno z možných opatření. Systém je však nastaven tak, že pokud chceme čerpat dotace vícekrát, tak od jednotlivého opatření vede cesta už jen ke komplexnímu zateplení. Jinými slovy tedy nemůžeme provádět více jednotlivých opatření po sobě.

dílčího zateplení je nutné pro splnění podmínek programu Zelená úsporám a přidělení dotace, dosáhnout alespoň 20% úspory energie na vytápění. Pokud se podaří dosáhnout úspor dokonce 30% nebo ještě vyšších, tak bude vyšší i státní podpora.

Možná dílčí zateplovací opatření:

Pozor na provedení realizace!

Je nutné upozornit na to, že zateplení nesmíte provádět svépomocí a nelze také použít jakýkoli materiál. K programu Zelená úsporám byly vytvořeny dva seznamy, ze kterých si žadatelé musí vybrat jak dodavatele , tak i výrobky.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!